OPTIMISME R.I.P : 19 september 17:00

optimisme

 

Na een ongelijke strijd …
Zij hielden van bloemen.

Optimisme (uit het Latijn optimum = het beste) is van oudsher het geloof in de beste van alle mogelijke werelden te leven. Tegenwoordig gebruikt men dit begrip vaak voor een afgezwakte vorm van optimisme: het geloven in een goede afloop. Optimisten zien elke tegenslag en onheilspellende stand van zaken in het verleden in het licht van deze positieve toekomstverwachting. De aan optimisme tegengestelde wereldbeschouwing is pessimisme

Met werk van : Aldert Mantje , Peter kempf, Menno Schenk, Thijske Akerboom, Sky Wheeler , Casper Eck , Toon den Heijer , Mozes Benkhlafa , Bill Bodewes