G4 – Famous Artist School

 

Opening 25 november 2016, 17:00

In september toonde we op Amsterdam Drawing een deel van The Famous Artist Schoolvan de G4. Dit maal tonen we alle tekeningen in de galerie. 

The Famous Artist School bestaat uit rond de 600 getekende portretten van beeldende kunstenaars, die zich hebben verenigd in stromingen en bewegingen, soms bewust maar soms ook tegen wil en dank. Tezamen vormen deze kunstenaars een min of meer chronologische stamboom met vertakkingen en dwarsverbindingen.
 
Het werk laat het gezicht zien achter het kunstwerk. Sommigen zijn overduidelijk bekend maar anderen worden door deze expositie uit de anonimiteit gehaald. Het project is een puur persoonlijk verhaal, en is een neerslag van diverse bewegingen en individuen die van invloed zijn geweest op de kunstgeschiedenis. De portretten zijn allen in een realistische stijl vervaardigd, en een afgeleide van een tekencursus uit de jaren zeventig van de vorige eeuw (“The Famous Artist School”) waar de cursist in 20 lessen wordt voorbereidt op het kunstenaarschap.
 
Er is bewust gekozen voor de periode na 1945 tot aan de actualiteit (voor zover als mogelijk is), omdat de bewegingen en stromingen uit die tijd en de moderne kunst tot aan nu van invloed zijn geweest op de stand van zaken van de moderne hedendaagse kunst en de vorming van de kunstenaars. Hoewel deze tijdspanne van cruciaal belang is voor het werk zullen ook een aantal iconen uit de grote kunststromingen van begin vorige eeuw worden getoond (van iedere stroming één) om de globale lijnen aan te geven.
 
Er zijn groepen die uit vele leden bestonden en zich uitstrekten over verschillende continenten en andere die maar een klein aantal leden hadden en zeer lokaal actief waren.De makers hebben min of meer bewust deze stromingen en wendingen aan zich voorbij laten trekken maar zijn er zeker door beïnvloed. Verder zullen onbekende stromingen worden herontdekt. Kunstenaars die radicaal van beweging zijn veranderd zullen een aantal keren worden afgebeeld.
 
Er zullen grote verschillen zichtbaar worden gemaakt tussen de ontwikkelingen in Europa en de Verenigde Staten, mede doordat informatie over de betreffende stromingen en individuele kunstenaars wordt geïntegreerd in de installatie. Het wordt duidelijk hoe verschillende periodes van culturele dominantie zich afwisselen, maar ook wordt een aantal overeenkomsten zichtbaar zijn. Het project laat zien dat de kunstwereld is veranderd, van een blanke mannenwereld tot een gecompliceerde diverse kunstwereld. Tevens roept het de vraag op of, en in hoeverre, er nog kunststromingen mogelijk zijn en wat voor invloed dit zou kunnen hebben op de kunstgeschiedenis en de wereld om ons heen.
 
Het hele project is bedoeld om de toeschouwers, maar ook onszelf, een beeld te geven over de enormiteit en gecompliceerdheid van de kunstwereld.
 
De installatie is een “work in progress”, en tijdens de verschillende presentaties heeft het publiek de mogelijkheid het werk te corrigeren en/of aan te vullen met informatie omtrent ontbrekende kunstenaars, stromingen of foutieve plaatsing.

Lees het artikel over The Famous Artist School op Amsterdam Drawing in het Parool
 
Stromingen:
 
Abstract Expressionism (New York School), Cobra, Minimal Art, Hard Edge, Pop Art, Land Art, Zero, Nul beweging, Arte Povera, Fluxus, Neo- Expressionism, Neue Wilden, Transavantgarde, Outsider Art, Nouveau Realisme, Conceptual Art, Graffiti, Bio-Art, Neo Geo, After Nature, Leipziger Schule, Neue Leipziger Shule, Young British Artist, Neo-conceptual Art, Figuration Libre, Hyper realism, Art in ruins, Maximalen, Wiener Aktionismus, Capitalistic realism, Art Dreco, Capital gains, Computer Art, Neue Slovenische Kunst, Neo Concretism, Video art, Neo Naturalists, Minimal Barok, Vriend van Bavink